Privacystatement

Privacyverklaring


Connect-zorg voor verbinding biedt supervisie, coaching, EQi gesprekken en training aan.

Voor het kunnen uitvoeren van deze diensten beschikt Connect-zorg voor verbinding over je persoonsgegevens die je zelf aangeleverd hebt of waarvoor je je werkgever toestemming hebt gegeven.

 

Deze persoonsgegevens betreffen:

  • NAW gegevens
  • Emailadres
  • Functie
  • Werkgever
  • Kvk-nummer
  • BTW-id nummer

 

Connect-zorg voor verbinding verwerkt je gegevens voor de volgende doeleinden:

voor het aangaan van overeenkomsten

voor het sturen van facturen

voor het sturen van inhoudelijke informatie

voor het aanvragen van een EQi vragenlijst via een beveiligde portal

 

Je persoonsgegevens worden enkel en alleen verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor bijvoorbeeld het toesturen van facturen. Adviesverlagen ten behoeve van EQi worden met goedkeuring van de persoon zelf aangeleverd bij de opdrachtgever via een beveiligde link aan de hand van een 

tweetrapsauthenticatie (2TA)  

 

Als gegevens van jou verzameld worden, dan kun je schriftelijk contact opnemen met Connect-zorg voor verbinding en jouw gegevens opvragen. Indien deze onjuistheden bevat, kun je schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met Connect-zorg voor verbinding en je klacht kenbaar maken. Mocht je er niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Statistieken / Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.
Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.  


Gebruik van cookies

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven.


Connect-zorg voor verbinding behoudt zich het recht om deze privacy-en cookyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.