Wat is emotionele intelligentie?

Wat is Emotionele intelligentie(EQ-i)?      


Stel jezelf emotionele intelligentie voor als een kompas. Iets wat richting geeft aan je handelen, hoe je je gedraagt. Meer specifiek nog, zie het als je emotionele kompas. Het vertelt hoe emotioneel weerbaar je bent. De mate waarin het lukt om voor jezelf op te komen? In hoeverre je je bewust bent en trouw blijft aan je gevoel? Hoe zit het met je zelfwaardering? Heb je oog en aandacht voor de ander? Hoe verhouden al dit soort competeties zich tot jouw handelen?

Emotionele intelligentie is een verzamelnaam van sociale en emotionele vaardigheden waaruit men kan opmaken hoe vaardig je hierin bent, oftewel intelligent. 

De mate waarin je succesvol bent in je werk en leven wordt naast je IQ (Intelligentie Quotiënt) om die reden vooral bepaald door je EQ (Emotionele Quotiënt).


Wat is dan het verschil tussen IQ en EQ?
Je IQ is vaststaand en het meet je intelligentie. Het helpt je bijvoorbeeld om kennis tot je te nemen die je nodig hebt om je werk uit te kunnen voeren. Echter inzet, motivatie en sociale vaardigheden zorgen ervoor dat je echt slaagt in je vak, wat gemeten wordt met EQ. Kortom: met IQ meet je de cognitieve vaardigheden van een persoon (hardskills). Met EQ meet je de sociale en emotionele vaardigheden (softskills).

IQ en EQ zijn dus complementair aan elkaar.Hoe meten we dit ?  Met de EQ-i 2.0 !  • Een wetenschappelijk onderbouwd succesvol instrument.
  • Het wordt ingezet bij teamontwikkeling, personeelsselectie, persoonlijke ontwikkeling en als hulpmiddel om effectiever samen te werken.
  • Bestaat uit 133 vragen, in te vullen vanuit een beveiligde online omgeving. 
  • Deelname: vanaf 18 jaar
  • Tijdsindicatie: circa 20 minuten
  • Een rapportage wat door een gecertificeerd EQ-i assessor met je wordt doorgenomen in een individueel gesprek.